digits left to enter

Your transponder with the ID


» Send the result as an email

Your transponder with the ID


» Send the result as an email

DEEP
VALIDATION
CONTROL

DVC to platforma internetowa , która zapewnia bardzo szybki i prosty sposób na sprawdzenie integralności i prawidłową strukturę numeru transpondera.


DEEP VALIDATION CONTROL (DVC)

DVC to platforma internetowa, która zapewnia bardzo szybki i prosty sposób na sprawdzenie integralności i prawidłową strukturę numeru transpondera.  DVC sprawdza wprowadzony numer transpondera według zgodności ISO oraz zgodności urzędowego,krajowego systemu identyfikacji.

Twoje zwierzę jest identyfikowane za pomocą transpondera. Ten transponder (wiele osób nazywa go mikrochip lub chip) musi przestrzegać »norm ISO 11784 (» kodowany numer) oraz z normą ISO 11785 (»komunikacja między czytnikiem a transponderem). Są to podstawowe standardy, których należy przestrzegać dla zharmonizowania systemu technicznego na całym świecie.

Transponder do iniekcji powinien spełniać owe standardy i być zgodny z następującymi kryteriami. Kod kraju musi być zgodny; producent musi być zidentyfikowany i transponder musi posiadać certyfikat i przeznaczenie do iniekcji.

ISO wyznaczył punkt rejestracji (RA), który ma za zadanie dokonanie rejestracji i publikowanie producentów oraz produktów kodów stosowanych w identyfikacji radiowej (RFID) zwierząt, zgodnie z normą ISO 11784 i ISO 11785.

DVC sprawdza czy kod jest poprawny, kod kraju zgodny z normą ISO 3166 lub jeśli posiada kod producenta zawsze zaczynający się od cyfr 9xx.  9xx reprezentuje kod producenta wydany przez Urząd Rejestracji. DVC kontroluje czy transponder posiada pełny kod producenta lub wspólny kod producenta, czy kod alokacji nadany przez Urząd Rejestracji jest zgodny i czy kod jest w określonym zakresie przez Urząd Rejestracji.

Ten kod producenta, jest nadany producentowi po pierwszym teście transpondera zgodnie z ISO 24631-1 wraz z kodem produktu. Każdy inny typ transpondera sprzedawany na rynku musi być przetestowany zgodnie z normą ISO 24631-1 w laboratorium, który został zatwierdzony przez Urząd Rejestracji i otrzymuje własny kod produktu. Dodatni wynik jest umieszczony na stronie internetowej RA.
W przypadkach, w których stosuje się kod kraju, wymaga się monitorowania przez właściwy organ krajowy, który daje jasną strukturę jak kod ma być zbudowany. Każdy producent jest zobowiązany do przechowywania bazy danych, która gwarantuje możliwość śledzenia wszystkich etapów produkcji do pierwszego punktu sprzedaży.

Zielone światło pokazuje, że zwierzę zostało zidentyfikowane przy pomocy transpondera zgodnego z ISO.


“Proszę wziąć pod uwagę, że  w kraju mogą zostać podjęte decyzje w sprawie nowego narodowego systemu identyfikacji, które nie zostały jeszcze zaimplementowane. Prosimy o poinformowanie nas, abyśmy mogli skontaktować się z instytucją odpowiedzialną – właściwym organem krajowym, w celu wdrożenia nowej reguły do DVC.”